BADANIE REZONANSEM MAGNETYCZNYM

Rezonans magnetyczny (MRI) z ang. Magnetic Resonance Imaging jest nowoczesną i jedną z najdokładniejszych metod obrazowania narządów i tkanek ludzkiego ciała. Pozwala na wczesną diagnostykę i zaplanowanie leczenia wielu chorób, ponieważ taka metoda obrazowania dostarcza niezwykle precyzyjnych informacji o najmniejszych zmianach chorobowych zachodzących w organizmie człowieka.

 

Bezbolesne Badanie
Badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne i bezbolesne oraz nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego.

INFORMACJE WAŻNE

Większość obecnie stosowanych materiałów medycznych jest dopuszczona do pracy w polu elektromagnetycznym (np. Aparaty ortodontyczne i materiały używane w stomatologii, klipsy stosowane przy laparoskopii, szwy w mostku po by-passach) i nie stanowią przeciwwskazania do wykonania badania mr.

PRZECIWWSKAZANIAMI BEZWZGLĘDNYMI DO WYKONANIA BADANIA MR SĄ:
 • Wszczepiony rozrusznik serca (kardiostymulator), niekompatybilny z polem magnetycznym
 • Pompa insulinowa
 • Wszczepiony aparat słuchowy
 • Neurostymulatory
 • Klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
UWAGA
Każdorazowo o przeprowadzeniu badania w przypadkach wątpliwych decyduje lekarz radiolog po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownią.

PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZEBIEG BADANIA

Pacjent jest umieszczany na wysuwanym stole w centrum skanera MRI. Powinien ułożyć się bardzo wygodnie, bo musi leżeć nieruchomo, żeby obraz nie był zniekształcony. Dla podniesienia komfortu wewnątrz tunelu zainstalowane jest dodatkowe oświetlenie oraz wentylacja. W zależności od rodzaju wykonywanego badania całkowita procedura może trwać 10–90 ale średnio trwa to około 20 minut.

Znajdujący się wewnątrz aparatu pacjent cały czas ma kontakt z personelem (przez mikrofon i kamerę telewizyjną). Każda sekwencja MRI trwa od 3 do 10 minut. W tym czasie pacjent słyszy dźwięk, który jest oznaką prawidłowej pracy urządzenia. Można na czas badania poprosić o stopery tłumiące hałas.

W niektórych przypadkach wstrzykuje się specjalny środek kontrastowy w celu poprawienia jakości obrazu. Zastosowanie środka kontrastowego umożliwia nie tylko ocenę struktury, ale też funkcji tkanek i narządów. Za jego pomocą bada się np. wydzielanie nerkowe, ogniska zapaleń, ukrwienie tkanek i narządów.

 

ŚRODKI KONTRASTOWE
Środki kontrastowe stosowane przy badaniu MR są znacznie bezpieczniejsze i mniej toksyczne niż jodowe środki cieniujące stosowane podczas badan tomografii komputerowej, dzięki czemu mogą być stosowane u dzieci, osób w podeszłym wieku i obciążonych chorobami.

RODZAJE WYKONYWANYCH BADAŃ

 • MR MÓZGOWIA
 • MR OCZODOŁÓW
 • MR PRZYSADKI
 • MR ZATOK OBOCZNYCH NOSA
 • MR TWARZOCZASZKI
 • MR PIRAMID KOŚCI SKRONIOWYCH
 • MR SZYI
 • MR DŁONI I NADGARSTKA
 • MR JAMY BRZUSZNEJ
 • MR MIEDNICY MAŁEJ
 • MR KOŃCZYN (KOŚCI I STAWÓW) Z PODZIAŁEM NA OKOLICE ANATOMICZNE
 • MR KRĘGOSŁUPA (C,TH,L-S)
 • MR TKANEK MIĘKKICH
 • MR GRUCZOŁU KROKOWEGO
 • NEURONAWIGACJA MR
 • ANGIOGRAFIA MR
 • CHOLANGIOGRAFIA MR
 • ENTEROKLIZA MR (ENTEROGRAFIA)
 • ARTROGRAFIA MR
 • BADANIE MR PIERSI
 • PRZEPŁYW MR – BADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE
 • PERFUZJA MR – BADANIE DYNAMICZNE GŁOWY
 • CZYNNOŚCIOWE BADANIE MÓZGU MR
 • WIELOFAZOWE BADANIE MR
 • BADANIE NIETYPOWE MR