ODBIÓR WYNIKÓW

Wynik badania wykonanego w naszej pracowni można odebrać na trzy sposoby:

  1. Osobiście
  2. Przesyłką listową za potwierdzeniem odbioru po uprzednim wypełnieniu upoważnienia i dostarczeniu w dniu badania bezpiecznej koperty A5 wraz z naklejonym znaczkiem pocztowym na list polecony/priorytetowy.
  3. Poprzez osobę wskazaną w upoważnieniu do odbioru badania.
Wraz z opisem pacjent otrzymuje płytę CD z nagranym badaniem.